Dochází-li k úniku kapalin na povrch rohože, padání špon, je-li potřeba rohože i chemicky čistit, je potřeba zvolit nitrilové (kaučukové) s vhodnou profilací pro příjemný protiúnavový efekt.